شمع  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

آیا میدانستید که شمع ها از 206 سال قبل از میلاد مسیح در خانه ها استفاده میشده است؟ شمع های آن زمان با شمع هایی که ما میشناسیم مقدار اندکی متفاوت است. در زمان قدیم شمع ها اغلب از چربی یا پینه نهنگ چاق ساخته میشده است. مردم در آن زمان با استفاده از شمع ها منزل خود را روشن میکردند اما در زمان حال از آنها برای دکور در منازل خود استفاده میکنند. خوشبخ...

آیا میدانستید که شمع ها از 206 سال قبل از میلاد مسیح در خانه ها استفاده میشده است؟ شمع های آن زمان با شمع هایی که ما میشناسیم مقدار اندکی متفاوت است. در زمان قدیم شمع ها اغلب از چربی یا پینه نهنگ چاق ساخته میشده است. مردم در آن زمان با استفاده از شمع ها منزل خود را روشن میکردند اما در زمان حال از آنها برای دکور در منازل خود استفاده میکنند. خوشبختانه ما از شمع ها به عنوان تنها منبع روشنایی استفاده نمیکنیم مگر در مواقع قطع برق. اگر شما به دنبال شمعی هستید که به استایل دکوراسیون داخلی منزل شما نزدیک باشد وب سایت ما به شما کمک خواهد کرد تا شمع مورد نظر خود را بیابید.

بیشتر

زیرشاخه ها

شمع

آیا میدانستید که شمع ها از 206 سال قبل از میلاد مسیح در خانه ها استفاده میشده است؟ شمع های آن زمان با شمع هایی که ما میشناسیم مقدار اندکی متفاوت است. در زمان قدیم شمع ها اغلب از چربی یا پینه نهنگ چاق ساخته میشده است. مردم در آن زمان با استفاده از شمع ها منزل خود را روشن میکردند اما در زمان حال از آنها برای دکور در منازل خود استفاده میکنند. خوشبختانه ما از شمع ها به عنوان تنها منبع روشنایی استفاده نمیکنیم مگر در مواقع قطع برق. اگر شما به دنبال شمعی هستید که به استایل دکوراسیون داخلی منزل شما نزدیک باشد وب سایت ما به شما کمک خواهد کرد تا شمع مورد نظر خود را بیابید.